Remarketing

Annonsera mot dina hemsidebesökare

Remarketing riktar sig mot tidigare besökare på din hemsida. Med unika annonser och uppmaningar kan du locka tillbaka dina besökare igen. Annonskampanjen mot tidigare besökare kan men dels visa på Google och i Facebook men också i Google Displaynätverk vilket innehåller 1000-tals webbplatser. Eftersom annonserna riktar sig mot tidigare besökare av din site blir det ett kostnadseffektivt sätt att vinna kunder.

Detta ingår

  • Vägledning, råd och hantering av en erfaren projektledare
  • Insamling av data om era besökare på er webbplats
  • Framtagande av relevanta sökord
  • Framtagande av grafiskt material
  • Uppbyggnad av en effektiv och dynamisk kontostruktur
  • Kampanjer och annonser utifrån valda sökord
  • Löpande analys för utveckling av kontot
  • Resultatrapportering